KAS-FASHION THỜI TRANG THIẾT KẾ CAO CẤP

* 2019 * 2020 *

0942020508 – Ms ĐÔNG NGHI

0942020508 – Ms ĐÔNG NGHI

0942020508 – Ms ĐÔNG NGHI

0942020508 – Ms ĐÔNG NGHI

0942020508 – Ms ĐÔNG NGHI

0942020508 – Ms ĐÔNG NGHI

KAS-FASHION
537 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM
Email: kasbeauties@gmail.com